TỜ TRÌNH DẠY TIẾNG ANH VICTORIA

Thứ ba - 14/02/2017 03:05

           UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …… /TTr–THTH

Tam Hưng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria lớp 1,2

Năm học: 2016 – 2017

Kính gửi:    Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai

Căn cứ Quyết định 1400/QĐ­­-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Công văn số 4564/BGDĐT-GDTH ngày 03/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhất trí đề nghị của Sở GD&ĐT tại tờ trình số 5846/TTr-SGD&ĐT ngày 19/7/2010 trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh Victoria cho học sinh lớp 1,2 các trường tổ chức học 2 buổi/ngày, có đủ điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh và đề nghị của nhà trường;

Căn cứ Công văn số 2487/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhất trí đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội tại tờ trình số 4666/TTr-SGD&ĐT ngày 13/4/2011 trên nguyên tắc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria triển khai việc dạy tiếng Anh theo Đề án Victoria để bổ trợ cho chương trình 02 tiết/tuần của Bộ đối với học sinh lớp 3,4,5 tại các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, sự tự nguyện của cha mẹ học sinh;

Căn cứ Công văn số 10755/SGD&ĐT-TH ngày 17/12/2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội về việc đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria tiếp tục triển khai Đề án hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria, bổ sung giảng dạy Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài cho học sinh Tiểu học từ năm học 2013-2014;

Căn cứ  hướng dẫn số 8975/SGD&ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;

Căn cứ hướng dẫn số 430/PGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016 - 2017;

Căn cứ kết quả triển khai hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học theo Đề án Victoria tại trường năm học 2015 – 2016;

            Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch công tác, nhu cầu của phụ huynh học sinh và tình hình thực tế của Trường Tiểu học Tam Hưng;

Sau quá trình triển khai Đề án Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria, Ban Giám hiệu trường nhận thấy Đề án Tiếng Anh Victoria có nội dung phù hợp với học sinh Tiểu học và việc học tập môn Tiếng Anh là cần thiết cho các em học sinh, việc triển khai chương trình kết hợp yếu tố nước ngoài giúp học sinh phát âm chuẩn ngay từ các tiết học đầu tiên. Ngoài ra Đề án gáp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giáo viên rất tích cực  mang lại những tiết dạy sinh động hiệu quả, giúp cho học sinh phát triển toàn diện cả về Trí, Đức, Thể, Mỹ. Đồng thời Ban Giám hiệu Nhà trường cũng nhận thấy điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên Nhà trường đáp ứng được yêu cầu của việc dạy và học môn Tiếng Anh với phương pháp mới theo Đề án Tiếng Anh Tiểu học Victoria.

Vì vậy, Nhà trường kính trình Quý Phòng tạo điều kiện cho Nhà trường được tiếp tục hợp tác giảng dạy Tiếng Anh với Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria từ năm học 2016 – 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng học: Các em học sinh thuộc trường Tiểu học Tam Hưng có nhu cầu và nguyện vọng học tập, phụ huynh học sinh tự nguyện đăng ký học cho các em.

2. Số lượng học sinh đăng ký học:

Khối

Số lớp

Tổng số

Học sinh

Số Học sinh được miễn giảm học phí

Tổng số học sinh đóng tiền học phí

Diện hòa nhập

Con Giáo viên trong trường

Số lượng học sinh miễn giảm

Lớp 1

6

212

7

10

35

160

Lớp 2

5

211

4

10

36

161

 Tổng

11

423

11

20

71

321

 

 

3. Thời lượng và học phí:

a. Thời lượng:

- Đối với khối lớp 1, 2:  thời lượng 02 tiết/tuần, 8 tiết/ tháng, sử dụng tài liệu Next Stop 1 của Nhà Xuất bản Macmillan;

b. Học phí: 50.000 đ/HS/tháng do 100% giáo viên Việt Nam giảng dạy.

4. Tài liệu của học sinh:

- Tài liệu Next Stop của nhà xuất bản Macmillan với giá: 130.000 đ/ bộ (bao gồm 01 quyển bài học và 01 quyển bài tập).

5. Giáo viên: Do nhà trường hoặc Công ty bố trí sắp xếp giáo viên đảm bảo phù hợp với Đề án Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria, đội ngũ giáo viên được nhà trường, Công ty cử tham gia chương trình sẽ được tập huấn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các chương trình giảng dạy.

STT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Trình độ năng lực

1

Kim Thị Mỹ Hằng

1980

Đại học

 

2

Nguyễn Thị Minh

1978

Đại học

 

3

Nguyễn Thị Xuân

1977

Cao đẳng

 

4

Bùi Thị Nga

1975

Đại học

 

 

6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Công ty CP GD&ĐT Victoria phối hợp cùng với nhà trường hợp tác đầu tư các trang thiết bị phục vụ giảng dạy như:

- Màn hình tivi;

- Đầu đĩa DVD;

- Kệ đẩy hoặc giá treo.

7. Phương thức tổ chức:

- Vào tiết học Tiếng Anh do nhà trường sắp xếp, Công ty CP GD&ĐT Victoria tổ chức:

+ Đối với những học sinh đăng ký học chương trình Tiếng Anh Victoria nhà trường sẽ sắp xếp lớp học phù hợp.

+ Những học sinh không đăng ký sẽ được giáo viên chủ nhiệm quản lý tại lớp.

Thời khóa biểu (Tất cả các lớp đều học vào các buổi chiều)

Thứ

Tiết

Lớp

1A

1B

1C

1D

1E

1G

2A

2B

2C

2D

2E

 

 

2

1

 

 

 

 

 

Hằng

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Hằng

 

 

 

 

 

3

Xuân

 

 

Minh

 

 

 

 

 

 

Hằng

4

 

Xuân

Minh

 

Nga

 

 

 

 

 

Hằng

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Xuân

 

Minh

 

 

 

 

 

 

 

4

Xuân

 

Minh

 

Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Nga

Minh

 

Xuân

 

 

 

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Nga

Minh

 

Xuân

 

 

8. Sử dụng chi phí:

8.1. Trích 25% học phí thu được của học sinh để lại Nhà trường để chi trả các chi phí quản lý và các chi phí khác...

8.2. Còn 75% học phí thu được của học sinh để:

+ Chi phí tổ chức sự kiện (thi Olympic, thi học sinh giỏi, tổ chứ các cuộc thi giao lưu);

+ Chi phí tổ chức đánh giá chất lượng học sinh (in ấn bài kiểm tra, đề thi và tổ chức thi);

+ Chi phí khen thưởng học sinh;

+ Chi lương giáo viên tham gia giảng dạy Tiếng Anh theo Đề án Victoria;

+ Chi phí tổ chức hội thảo, hội nghị và quảng cáo;

+ Chi phí quản lý chất lượng chương trình;

+ Chi cho hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, đội ngũ giáo viên, chuyên viên;

+ Chi phí đầu tư cơ sở vật chất và khấu hao cơ sở vật chất trên toàn hệ thống (trang thiết bị cho nhân viên, đồ dùng dạy học cho giáo viên...)

+ Chi trả bản quyền của chương trình và nâng cấp toàn bộ giáo trình khung chương trình;

+ Chi trả cho đội ngũ quản lý chương trình, chi phí chung văn phòng...

9. Tính khả thi: Nhà trường đánh giá cao Đề án: “Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria” của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria.

- Đối với Học sinh: Giúp các em phát âm chuẩn về ngữ âm, ngữ điệu theo người bản ngữ; được tiếp cận thông tin đa chiều, các nhân vật nhập vai dẫn dắt các em đi du lịch vòng quanh thế giới; các em học thông qua các bài hát, trò chơi, những câu truyện hấp dẫn kích thích hoạt động trí não của các em. Các em là chủ thể của việc dạy và học.

- Đối với Giáo viên: Được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới, hiện đại, được tập huấn và chuyển giao phương pháp giảng dạy từ các chuyên gia nước ngoài của nhà xuất bản Macmillan; đồng thời đội ngũ cán bộ chuyên môn của Công ty thường xuyên hỗ trợ, dự giờ, kiểm tra; giáo viên được hỗ trợ cao nhất về thiết bị, tài liệu và thiết bị dạy học cho công tác giảng dạy.

- Đối với Nhà trường: Được hỗ trợ thiết bị phục vụ cho giảng dạy, khích lệ được phong trào học tập của học sinh.

- Hỗ trợ phụ huynh theo dõi được kết quả học tập của con em.

- Cơ sở vật chất được đầu tư phù hợp với công tác giảng dạy.

- Chương trình ổn định, có tính hệ thống, phương pháp giảng dạy phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi.  

Nhà trường kính trình và rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Quý Phòng.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Thị Kim Hoa

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................... .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................... .....................................................................................................................................

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

5512/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nghỉ học kì I năm học 2018-2019 và tết dương lịch 2019

Thời gian đăng: 27/12/2018

lượt xem: 275 | lượt tải:88

62667/QĐ-UBND

QĐ phê duyệt Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghiề nghiệp hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học các CSGD công lập trực thuộc các sở, UBND quận, huyện, thị xã TP. Hà Nội năm 2018

Thời gian đăng: 27/12/2018

lượt xem: 252 | lượt tải:88

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 246 | lượt tải:84
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Video
Ảnh mới
Quảng cáo 1
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay283
  • Tháng hiện tại5,442
  • Tổng lượt truy cập1,037,218
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây