KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH VICTORIA

Thứ ba - 14/02/2017 03:03

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC  TAM HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /KH–THTH

Tam Hưng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học theo đề án Victoria

Năm học: 2016 – 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Công văn số 4564/BGDĐT-GDTH ngày 03/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhất trí đề nghị của Sở GD&ĐT tại tờ trình số 5846/TTr-SGD&ĐT ngày 19/7/2010 trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria triển khai dạy thí điểm chương trình Tiếng Anh Victoria cho học sinh lớp 1,2 các trường tổ chức học 2 buổi/ngày, có đủ điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh và đề nghị của nhà trường;

Căn cứ Công văn số 2487/BGD&ĐT-GDTH ngày 29/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhất trí đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội tại tờ trình số 4666/TTr-SGD&ĐT ngày 13/4/2011 trên nguyên tắc Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria triển khai việc dạy tiếng Anh theo Đề án Victoria để bổ trợ cho chương trình 02 tiết/tuần của Bộ đối với học sinh lớp 3,4,5 tại các trường có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, sự tự nguyện của cha mẹ học sinh;

Căn cứ Công văn số 5847/SGD&ĐT-TH ngày 19/07/2010 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria triển khai giai đoạn II và bổ sung tài liệu cho Đề án “Thí điểm hợp tác giảng dạy Tiếng Anh lớp 1, lớp 2” trên địa bàn Hà Nội.

Căn cứ Công văn số 5348/SGD& ĐT –TH ngày 23/05/2011 của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria được tiếp tục dạy liên thông lên lớp 3, 4, 5 thực hiện theo phân phối chương trình của Đề án và dạy tăng cường Tiêng Anh 02 tiết/tuần theo Đề án Victoria để bổ trợ cho chương trình 02 tiết/tuần của Bộ GD&ĐT đối với học sinh lớp 3, 4, 5;

Căn cứ  Báo cáo số 8347/BC – SGD& ĐT, ngày 14/08/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thẩm định tài liệu NextStop (Tài liệu NextStop 1 dạy lớp 1, lớp 2; Tài liệu NextStop 2, 3, 4 dạy lớp 3, 4, 5) và tài liệu bổ trợ  Tiếng Anh 3, 4, 5 dạy tăng cường nghe nói sách Tiếng Anh 3, 4, 5 của Bộ GD& ĐT do Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria sử dụng giảng dạy ở cấp Tiểu học;

Căn cứ vào Công văn số 8871/SGD & ĐT –TH ngày 11/09/2013 của Sở GD& ĐT Hà Nội về việc “ Hướng dẫn dạy học môn Tiếng Anh cấp Tiểu học”;

Căn cứ Công văn số 10755/SGD&ĐT-TH ngày 17/12/2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội về việc đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Vitoria tiếp tục trienr khai Đề án hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Vitoria, bổ sung giảng dạy Tiếng Anh có yếu tố nước ngoài cho học sinh Tiểu học từ năm học 2013 – 2014;

Căn cứ Công văn số 430/PGD&ĐT-TH ngày 29/8/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, kế hoạch công tác, nhu cầu của phụ huynh học sinh và tình hình thực tế của trường Tiểu học Tam Hưng;

Được sự nhất trí của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc triển khai chương trình Tiếng Anh Tiểu học theo đề án Victoria;

Trường Tiểu học Tam Hưng xây dựng kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học theo đề án Victoria trong năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Giảng dạy chương trình Tiếng Anh Tiểu học theo đề án Victoria có nọi dung chương trinhg phù hợp với học sinh Tiểu học và việc học tập môn Tiếng Anh, việc triển khai chương trình kết hợp yếu tố nước ngoài giúp học sinh phát âm chuẩn ngay từ các tiết học đầu tiên;

- Góp phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đôi ngũ giáo viên nhằm mang lại những tiết dạy sinh động hiệu quả;

- Giúp cho học sinh phát triển toàn diện cả về Đức, Trí, Thể, Mỹ;

- góp phần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục dưới hình thức các Câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kỹ năng học tập, nghiên cứu sáng tạo, tham gia các ân chơi trí tuệ.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng học: Các em học sinh thuộc trường Tiểu học Tam Hưng có nhu cầu và nguyện vọng học tập, phụ huynh học sinh tự nguyện đăng ký học cho các em.

2. Số lượng học sinh đăng ký học:

Khối

Số lớp

Tổng số

Học sinh

Số Học sinh được miễn giảm học phí

Tổng số học sinh đóng tiền học phí

Diện hòa nhập

Con Giáo viên trong trường

Số lượng học sinh miễn giảm

Lớp 1

6

213

7

10

35

161

Lớp 2

5

211

4

10

36

161

 Tổng

11

424

11

20

71

322

 

3. Thời lượng và học phí:

- Đối với khối lớp 1, 2 sử dụng tài liệu Next Stop 1 của Nhà Xuất bản Macmillan:  thời lượng 02 tiết/tuần, 8 tiết/ tháng không có yếu tố nước ngoài, tiền học 50.000 đ/tháng.

4. Tài liệu của học sinh:

- Chương trình sử dụng tài liệu Next Stop của nhà xuất bản Macmillan với giá: 130.000 đ/ bộ (bao gồm 01 quyển bài học và 01 quyển bài tập).

5. Giáo viên: Do nhà trường hoặc Công ty bố trí sắp xếp giáo viên đảm bảo phù hợp với chương trình Tiếng Anh, đội ngũ giáo viên được nhà trường, Công ty cử tham gia chương trình sẽ được tập huấn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các chương trình giảng dạy.

6. Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Công ty CP GD&ĐT Victoria phối hợp cùng với nhà trường hợp tác đầu tư các trang thiết bị phục vụ giảng dạy như:

- Màn hình tivi;

- Đầu đĩa;

- Kệ đẩy hoặc giá treo.

7. Phương thức tổ chức:

- Vào tiết học Tiếng Anh do nhà trường sắp xếp, Công ty CP GD&ĐT Victoria tổ chức:

- Đối với những học sinh đăng ký học chương trình Tiếng Anh Victoria nhà trường sẽ sắp xếp lớp học phù hợp.

- Những học sinh không đăng ký sẽ được giáo viên chủ nhiệm quản lý tại lớp.

8. Sử dụng chi phí:

- 25% học phí thu được của học sinh để lại Nhà trường để chi trả các chi phí quản lý và các chi phí khác.

-  75% còn lại sẽ được Công ty Victoria sử dụng vào các việc sau:

+ Chi khấu hao các tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy do công ty đầu tư;

+ Chi khen thưởng học sinh, giáo viên tham gia chương trình;

+ Chi lương cho đội ngũ giáo viên;

+ Chi quản lý chuyên viên và các hoạt động tổ chức dạy học;

+ Chi tài liệu phục vụ giảng dạy cho giáo viên và học sinh;

+ Chi phí tổ chức các sự kiện (hội thảo, hội nghị);

9. Tính khả thi: Nhà trường đánh giá cao Đề án: “Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học Victoria” của Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Victoria.

- Đối với Học sinh: Giúp các em phát âm chuẩn về ngữ âm, ngữ điệu theo người bản ngữ; được tiếp cận thông tin đa chiều, các nhân vật nhập vai dẫn dắt các em đi du lịch vòng quanh thế giới; các em học thông qua các bài hát, trò chơi, những câu truyện hấp dẫn kích thích hoạt động trí não của các em. Các em là chủ thể của việc dạy và học.

- Đối với Giáo viên: Được tiếp cận với phương pháp giảng dạy mới, hiện đại, được tập huấn và chuyển giao phương pháp giảng dạy từ các chuyên gia nước ngoài của nhà xuất bản Macmillan; đồng thời đội ngũ cán bộ chuyên môn của Công ty thường xuyên hỗ trợ, dự giờ, kiểm tra; giáo viên được hỗ trợ cao nhất về thiết bị, tài liệu và thiết bị dạy học cho công tác giảng dạy.

- Đối với Nhà trường: Được hỗ trợ thiết bị phục vụ cho giảng dạy, khích lệ được phong trào học tập của học sinh.

- Hỗ trợ phụ huynh theo dõi được kết quả học tập của con em.

- Cơ sở vật chất được đầu tư phù hợp với công tác giảng dạy.

- Chương trình ổn định, có tính hệ thống, phương pháp giảng dạy phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi.  

   Trên đây là kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học theo đè án Victoria cho học sinh lớp 1, 2 của trường Tiểu học Tam Hưng thực hiện trong năm học 2016 – 2017.

 

Nơi nhận:

- PGD Thanh Oai (để b/c);

- Lưu CM.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thị Kim Hoa

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................... .....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...................... .....................................................................................................................................

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

5512/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nghỉ học kì I năm học 2018-2019 và tết dương lịch 2019

Thời gian đăng: 27/12/2018

lượt xem: 169 | lượt tải:58

62667/QĐ-UBND

QĐ phê duyệt Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghiề nghiệp hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học các CSGD công lập trực thuộc các sở, UBND quận, huyện, thị xã TP. Hà Nội năm 2018

Thời gian đăng: 27/12/2018

lượt xem: 165 | lượt tải:59

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 170 | lượt tải:56
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây